BLOTIC

emulsiyonTanımı:

Evcil hayvanların dış parazit enfestasyonlarının koruma ve kontrolunda kullanılan, geniş spektrumlu, vurucu ve uzun kalıcı etkili insektisidal ve akarisidal dış parazit ilacı.

Bilesimi:

100 g. BLOTİC içinde: Cypermethrine 5.5 g. Propetamphos 2.7 g. mevcuttur.

Özellikler:

Geniş spektrumlu insektisidal ve akarisidal etkili dengeli bir kombinasyondur. Her iki etkin madde de sistemik ve kontakt etki suretiyle parazit vücuduna nüfuz eder ve hedef paraziti değişik etki mekanizmaları ile hızla ölüme sürükler.
Etki süresi uzundur. Etkisi genelde 3-4 hafta olup, çok duyarlı parazitler için daha uzun süre devam eder.

Kullanım Alanı:

Blotic koyun ve keçilerde kene, bit, uyuz ve diğer enfestasyonların tedavisi ve kontrolunda ve hayvan barınaklarında her çeşit sinek ve böcek mücadelesinde kullanılır.
Antiparaziter etki spektrumu içine giren başlıca dış parazitler şunlardır:
Sert keneler (İxodidae): Rhipicephalus spp., Boophilus spp., Hyalomma spp., Haemaphysalis spp., Ixodes spp.,
Dermacentor spp., Amblyomma spp.ve diğerleri
Yumuşak keneler (Argasidae): Ornithodorus lahorensis
Uyuz etkenleri (Akarlar): Psoroptes spp., Sarcoptes spp., Chorioptes spp. ve diğerleri
Kan emen bitler (Anaplura): Haematopinus spp., Linognathus spp.
Yapağı bitleri (Damalina=Mallophaga): Damalinia spp.
Koyun sinek biti: Melophagus ovinus
Yara kurtları: Calliphora, Lucilla, Crysomya ve diğer Myiasis meydana getiren yara kurtları
Ayrıca, ahır, ağıl ve kümeslerdeki kara sinekler ve diğer sineklere ve her türden böceğe etkilidir.

Kullanım ve Dozaj:


Suyla emülsiyon çözelti hazırlanıp banyo, püskürtme ve yıkama şeklinde kullanılır. Kullanım amaçlarına göre uygulama şekli ve uygulama çözeltisi hazırlama dozları
Hayvan türü Parazit türü Tatbikat şekli Blotic tatbikat dozu

Sığır
Manda

Keneler

Banyo Püskürtme
Elle yıkama

1 ton suya takriben 1650ml. ,
100 litre suya takriben 165ml. ,
1 teneke suya 50ml. Blotic

Uyuz
Bit
Pire
Sinek
Püskürtme 100 litre suya 100ml., 20 litre suya 20ml. Biotic

Koyun
Keçi

Keneler Banyo
Yıkama
1 ton suya 1 litre,
200 litre suya 200ml. Biotic
Uyuz
Bit
Diğer
Banyo
Elle Yıkama
1 ton suya 1 litre,
200 litre suya 200ml. Biotic
Kümesler

Bitler
Argaslar

Püskürtme İlaçlamadan önce tüm hayvanlar çıkarılır. Kümesin her yanı ve ekipman pulverize edilir. Tatbikat gündüz yapılmalıdır.
100 litre suya 1750ml Blotic
Diğer Hayvanlar

Kene Uyuz
Bit
Pire
Sinek

Püskürtme 1 ton suya 1 litre
20 litre suya 20 ml Blotic

Blotic ilave edilmiş çözeltiler parazitlerin bulunabileceği bütün vücut bölgelerine uygulanmalı ve deriyi ıslatacak şekilde yapağı ve kıl örtüsü içine nüfuz etmesi sağlanmalıdır.
Banyo havuzları için takviye çözeltilerin yoğunluğu bir misli yüksek olmalıdır.
Banyo havuzları için takviye çözeltilerin yoğunluğu bir misli yüksek olmalıdır.

Ambalaj Şekli:

100 ml, 500 ml, 1000 ml plastik şişe, 5 litrelik teneke kutu, 5 litrelik plastik bidon.