AVROMEC-F

Enjeksiyonluk ÇözeltiTanımı:

Karaciğer kelebekleri (Fasciola hepatica, Fasciola gigantica) da dahil olmak üzere, iç ve dış parazitler ile mücadelede kullanılmaya mahsus ivermectin + clorsulon kombinasyonu endektosit.

Bilesimi:

AVROMEC-F enj.

İvermectin %1 (w/v) ve

Clorsulon %10 (w/v) ihtiva eder

Özellikler:

AVROMEC-F etki spektrumu en geniş olan antiparaziter ilaçtır. İvermectin nematod ve arthropod sınıflarına dahil olan parazitlerin sinirsel ileti sistemlerinde aracı madde olan gama amino butirik asit (GABA) salgısını arttırarak parazitleri felç etmek suretiyle; Clorsulon ise kelebeklerin enerji metabolizmasında rolü olan enzim sistemlerini inhibe etmek suretiyle antiparaziter etki gösterir. Uzun süren kalıcı etkiye sahiptir.

Kullanımı kolay ve basittir. Tek bir enjeksiyonla iç ve dış parazitleri yok eder. Parazitlerin erginlerine, parazitik larval formlarına ve ihhibe larvalara etkilidir. AVROMEC-F ’nin toksisitesi fevkalade düşük, emniyet sınırı çok geniştir. Her yaş hayvanlarda, tohumlama öncesinde, tohumlama döneminde ve gebelik döneminde kullanılabilir.

Kullanım Alanı:

AVROMEC-F aşağıda isimleri yazılı parazitlere karşı kullanılır: Karaciğer kelebekleri (Fasciola hepatica, F. gigantica), bütün mide bağırsak kılkurtları (erginler, bütün larval formlar ve inhibe larvalar dahil). Akciğer kılkurtları, göz ve deri filaryaları, bitler, yara kurdu, tek konaklı keneler, uyuz böcekler, burun kurdu ve nokra mücadelesinde kullanılır.

Kullanılış Şekli ve Dozu:

AVROMEC-F enj. sadece deri altı yolla uygulanır. AVROMEC-F enj.’nin dozu, 50 kg. vücut ağırlığı için 1 ml’dir.

Ambalaj Şekli:

50 ml’lik şişe.